Εφαρμογή Ανατροφοδότησης των μαθητών

Ένας χώρος όπου οι μαθητές μπορούν να παρέχουν αξιολογήσεις και ανατροφοδότηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα εργαλεία

Δώστε ανατροφοδότηση

Πώς λειτουργεί;

Ο καθηγητής δημιουργεί έναν κωδικό

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν κωδικούς ανατροφοδότησης μέσα στα σχέδια μαθήματος που δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας BLENDI

Ο κωδικός μοιράζεται με τους μαθητές

Ο δάσκαλος μπορεί να μοιραστεί τον κωδικό με τους μαθητές χρησιμοποιώντας διαδικτυακούς χώρους ή γράφοντας τον στον πίνακα

Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον κωδικό για να παρέχουν ανατροφοδότηση

Οι μαθητές μπορούν να εισάγουν τον κωδικό σε αυτή τη σελίδα για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ανατροφοδότησης και να εκφράσουν τις απόψεις τους