Per a poder veure aquesta web actualiza el teu navegador
El portal web Integrated Learning Design Environment - https://ildeplus.upf.edu/makersalesaules/ - (a partir d'ara "ILDE") està controlat pel grup TIDE a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya domiciliat a la Plaça de la Mercè, 10-12, Barcelona, Espanya, amb CIF Q-5850017-D. ILDE utitlitza serveis de seguiment i d'anàlisi de cookies tant propis com de tercers per a millorar el nostre servei i per a finalitats de recerca i desenvolupamentin. La política cookies es pot consultar aquí.

Un entorn per promoure la integració de la metodologia Maker a les aules amb el suport del disseny de l'aprenentatge.

Aquest taller es centra en treballar conceptes de la prehistoria dissenyant un pòster amb preguntes i opcions. El pòster serà interactiu a través de l'ús de Scratch i Makey Makey. Els alumnes treballaran el procés de disseny del pòster i implementació amb Makey Makey i un codi (a complimentar) de Scratch proporcionat per el/la professor/a.

Nàdia Cosor
1
79
0

En aquesta activitat els/les alumnes treballaran el tema de la contaminació acústica al aula. Aquest tema s'abordarà desde diferents perspectives:  debatre quins son els efectes de la contaminació acústica a la classe, característiques físiques del so, com utilitzar representacions visuals, com es pot mesurar el soroll utilitzant Scratch.

Nàdia Cosor
2
64
0

Los alumnos diseñarán un tablero similar al del juego "Hundir la Flota" en donde cada una de las casillas será representada por un triángulo diferente. El objetivo de los jugadores será acertar a las medidas de los ángulos internos de los triángulos de sus contrincantes.

José Miguel Flores Contró
2
61
0

Imaginar i crear jocs en que els sons tinguin un paper destacat.

MA.ANGELS SEGARRA SALES
0
59
0

Aquest disseny està basat en la contaminació atmosfèrica. Busca explicar la situació actual, donar dades per a què la gent prengui consciència de la problemàtica i aportar alternatives a la situació actual.

Nereida Medina
0
49
0

Los alumnos desarrollarán un medidor de sonido que los ayude a detectar los momentos en los cuales haya mucho sonido en el aula y también aquellos momentos en los cuales no haya sonido dentro del aula.

José Miguel Flores Contró
2
45
2

Potenciar activitats d'expressió oral. l'activitat consistirà en explicar de manera molt senzilla els diferents espais que té una casa a través d'un plànol que hauran  de descriure.

ROSA MARIA SIGNES IBAÑEZ
1
47
0

Escriu una breu descripció de la activitat

Raky A
1
42
0

Saps que vol dir treballar de manera cooperativa? En aquest projecte descobrirem els valors del treball cooperatiu a través dels jocs de taula, i en dissenyarem uns quants! Qui els vodrà avaluar?

LAURA SELLARES CROUS
1
33
0

En aquesta activitat pretenem que l'alumnat reflexionar sobre l'alimentació saludable i discriminar entre producte processat i producte de proximitat i saludable. Això es realitzarà dins del projecte de medi sobre la nutrició.

Daniel Layunta Herrera
0
34
0

NEWS