Condicions d'ús de STEMarium

Avís legal

La plataforma STEMarium és propietat de la Secretaria de Polítiques Educatives del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (o també, Departament d'Educació), amb domicili a Via Augusta, 202-226, codi postal 08021 Barcelona, i de la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "Ia Caixa" (o també, Fundació “la Caixa”), amb domicili a Palma (IIIes Balears), plaça Weyler, 3, codi postal 07001, correu electrònic educaixa@educaixa.org i NIF G58899998. Fundació “la Caixa” va ser constituïda per transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona en fundació bancària, de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries, mitjançant escriptura autoritzada per Tomás Giménez Duart el 12 de juny de 2014, amb el número 1.600 de protocol, inscrita en el Registre de Fundacions de Competència Estatal del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (avui del Ministeri de Justícia) en data 16 de juny de 2014, amb el número 1.658. Està subjecta al Protectorat del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

La plataforma web STEMarium (https://ildeplus.upf.edu/stemarium/) està gestionada pel grup de Tecnologies Interactives i Distribuïdes per a l’Educació (TIDE) de la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (“UPF” o “Nosaltres”) domiciliat a la plaça de la Mercè 10-12, codi postal 08002 Barcelona, amb CIF Q-5850017-D. Per a més informació sobre la UPF, consulteu https://www.upf.edu/home i informació legal a Avís legal - Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Qualsevol pregunta sobre el lloc web STEMarium, els serveis interactius que s’hi ofereixen o aquestes condicions, s'ha de fer a través de correu electrònic stemarium@fundaciorecerca.cat.

 

Text legal

Versió amigable

Ús general del lloc web

 

El Departament d’Educació juntament amb Fundació “la Caixa” us ofereixen la plataforma STEMarium amb l'objectiu de crear, compartir, comentar i implementar recursos d’educació STEM a l'aula. Amb la finalitat de millorar aquests serveis i funcionalitats, i analitzar i investigar l'ús dels materials d'aprenentatge, la UPF també analitza l'ús del portal per part de les persones usuàries registrades.

STEMarium us ofereix la possibilitat de crear i compartir recursos d’educació STEM per a l’aula.

Tota persona, física o jurídica, que accedeixi i utilitzi aquesta plataforma i/o els seus serveis assumeix la condició d’USUARI. La utilització d’aquesta plataforma i dels seus serveis per part de qualsevol persona usuària implica l'acceptació plena d'aquestes condicions i altres condicions particulars d’ús que es puguin publicar al lloc web, així com el compromís de complir amb aquestes condicions i amb qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se a fer així un ús correcte del lloc web. La persona usuària haurà de respondre de qualsevol dany que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions legals. Es recomana, doncs, a les persones usuàries que llegeixin atentament aquestes condicions i les instruccions que es mostren al lloc web cada vegada que hi accedeixin.

En accedir al lloc web, accepteu aquestes condicions d’ús.

Ens reservem el dret a modificar o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís continguts, serveis i informació que es publiquin en aquest lloc web, així com limitar o modificar aquestes Condicions d’ús. Qualsevol modificació tindrà efecte a partir de la data de publicació i sobre qualsevol persona usuària que accedeixi a la plataforma posteriorment a la seva publicació. Aquestes Condicions d’ús es poden desar o imprimir-se mitjançant la funció "Imprimeix" del navegador.

Ara bé, pel que fa a les persones usuàries registrades i als canvis en aquestes Condicions, es notificarà de forma escrita qualsevol canvi en aquestes Condicions amb 30 dies d'antelació. Els canvis entraran en vigor en la data indicada en la notificació, i les persones usuàries podran cancel·lar el seu registre en qualsevol moment, tot contactant a través del correu electrònic stemarium@fundaciorecerca.cat.

Podem canviar aquestes condicions en qualsevol moment. Notificarem a les persones usuàries registrades qualsevol canvi.

Drets de propietat intel·lectual dels elements i del contingut d’aquest lloc web

 

Tots els elements d'aquest lloc web —incloent-hi cada material individual i l'estructura, disposició i selecció d'aquests materials— estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, independentment del programari o llicència de contingut lliure o de codi obert que s’hi hagi aplicat (i tal com s’indiqui en cada cas), llevat de continguts de domini públic.

Els drets sobre el contingut, codi font, forma, disseny i nom dels productes, aplicacions, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, imatges, sons i gràfics, pertanyen o han estat concedits o són objecte d'una llicència en nom del Departament d’Educació. L'autoria i el dret per a utilitzar aquests materials de qualsevol manera, incloent-hi la reproducció, modificació, distribució o comunicació pública, estan protegits per la normativa espanyola o internacional que regula la propietat industrial i intel·lectual.

El lloc web i els materials inclosos a STEMarium estan protegits per les lleis de drets d'autor.

Compte d'usuari

 

Registre. Per utilitzar i publicar continguts a STEMarium, us heu de crear un compte d’usuari i emplenar el formulari corresponent amb les vostres dades i acceptant aquestes Condicions d’ús. Les contrasenyes són confidencials i, per tant, és responsabilitat vostra salvaguardar i garantir-ne l’ús correcte. Accepteu notificar-nos immediatament, tan bon punt us assabenteu, de qualsevol ús no autoritzat del vostre compte o de qualsevol altre incompliment de seguretat. En confirmar el compte, teniu una llicència limitada, revocable, no exclusiva i intransferible per utilitzar els serveis de STEMarium d'acord amb aquestes Condicions. La política de privacitat aplicable a les dades personals recollides i tractades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s'estableix set out aquí.

Per publicar contingut, heu de registrar-vos i crear un compte d’usuari. Si us plau, llegiu la nostra política de privacitat, que heu d'acceptar per poder registrar-vos.

Període de temps. El compte s'activarà i romandrà vigent tret que nosaltres o vosaltres el cancel·leu. Podeu cancel·lar el compte en qualsevol moment. Totes les cancel·lacions s'han d'adreçar a través del correu electrònic stemarium@fundaciorecerca.cat. Podem suspendre o cancel·lar el vostre registre en cas d'incompliment per part seva d'aquestes Condicions, mitjançant una notificació escrita i de forma immediata. En qualsevol altra circumstància, us enviarem un avís de cancel·lació amb 7 dies d'antelació. Si es cancel·la per qualsevol motiu, es desactivarà l'accés al vostre compte i a tot el seu contingut i suprimirem les vostres dades personals, tret que es mantinguin a les còpies de seguretat (només amb finalitats de recuperació de còpies de seguretat o per a qualsevol contingència legal). Es revisarà el contingut que hàgiu publicat al lloc i, si voleu, es podrà suprimir o mantenir en línia.

El vostre compte romandrà actiu sempre que ho vulgueu, però si incompleix aquestes normes el podem cancel·lar i eliminar tot el vostre contingut.

Responsabilitat i ús. Vosaltres sou responsables de totes les activitats realitzades a través del seu compte. No heu d’usar el compte de STEMarium per a cap propòsit il·legal o no autoritzat o per a qualsevol activitat que infringeixi drets de terceres persones. Llevat que s'acordi el contrari per escrit amb nosaltres, no podreu utilitzar la plataforma STEMarium amb finalitats comercials (nota per a clarificar, no considerem que l’ensenyament en institucions privades o amb ànim de lucre sigui un “propòsit comercial"). No heu d'utilitzar el servei de cap manera que pugui deteriorar-lo o que infringeixi cap llei (incloses les lleis de drets d'autor, entre d’altres). Accepteu indemnitzar i eximir el Departament d’Educació i la Fundació “la Caixa”, en relació amb l'ús que feu del vostre compte STEMarium.

Sou responsables de l'activitat del vostre compte, i accepteu complir aquestes Condicions i la llei.

Seguretat. Enteneu que el compte STEMarium es pot utilitzar per a la transmissió del vostre contingut. Utilitzem comunicacions xifrades (HTTPS). Tingueu en compte també que el vostre perfil públic i el contingut publicat seran visibles per terceres persones.

Les transmissions a STEMarium a través d'Internet estan xifrades.

Serveis interactius i continguts de la persona usuària

 

STEMarium proporciona serveis interactius a les persones usuàries que els permeten crear i publicar continguts al lloc web (per exemple, recursos d’educació STEM), enviar i rebre missatges interns, comentar els recursos d'altres usuaris, etc. ("serveis interactius"). La persona usuària ha de proporcionar i utilitzar aquests continguts i serveis d'acord amb la legislació vigent, amb aquestes Condicions d’ús, amb qualsevol condició particular relativa a la prestació d'aquests serveis, i a la conducta ètica plasmada en la nostra Política d'ús acceptable disponible aquí. Particularment i sense limitació, les persones usuàries no poden utilitzar aquest lloc web incomplint drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets industrials i comercials, ni drets personals com ara l'honor i la intimitat personal o la protecció de dades personals, entre elles la imatge i la veu. Us comprometeu, sense cap limitació, a no utilitzar aquests serveis per revelar, publicar o difondre qualsevol correu brossa, codi il·legal / virus / malware, informació confidencial o enganyosa o publicitat, o altres usos nocius que puguin danyar els sistemes, reputació i interessos del Departament d’Educació, la Fundació “la Caixa”, els seus llicenciataris/àries, la UPF o les seves persones usuàries.

Els usuaris poden crear materials d'aprenentatge, comentaris i altres continguts a STEMarium. Accepteu que el vostre contingut i comportament en el lloc compleixin aquestes Condicions, les nostres normes comunitàries i la llei.

Tingueu en compte que STEMarium és una comunitat d'usuaris en xarxa i que per desenvolupar aquesta comunitat, part de la vostra activitat com a persona usuària (el nombre de recursos, perfil d'usuari públic i foto, anàlisi i comentaris sobre els recursos) és visible per altres persones usuàries.

Altres usuaris poden veure la vostra activitat a STEMarium.

Els materials educatius i comentaris publicats a la web no són moderats pel que fa a la seva qualitat i adequació per al lloc. No controlem ni supervisem les aportacions realitzades per persones usuàries i terceres persones al lloc web, per exemple, recursos d’educació STEM, comentaris de persones usuàries, etc., excepte quan ho exigeixi la legislació aplicable o la decisió judicial o administrativa competent o per eliminar el correu brossa i altres continguts irrellevants o lesius. Comprovem esporàdicament contingut inadequat o il·legal. Si detectem algun contingut que considerem que pot ser il·legal o infringeixi aquestes condicions, investigarem i podem suprimir o bloquejar aquest contingut de manera immediata o posterior.

Si detecteu qualsevol contingut que vulgueu assenyalar com a inadequat, il·legal o, en particular, viola els vostres drets (drets d'autor, drets personals, etc.), poseu-vos en contacte a través del correu electrònic stemarium@fundaciorecerca.cat i ho investigarem. Això pot significar l'enviament del vostre assenyalament al lloc del contingut impugnat, amb detalls, però sense indicar el vostre nom o compte d'usuari.

No revisem els recursos d’educació STEM i els comentaris publicats al lloc, però la comunitat ho fa, i ens ho pot notificar.

Tots els continguts, anuncis, comentaris, opinions, declaracions o recomanacions que es fan dins dels serveis interactius seran exclusivament atribuïbles a la persona usuària que expressi aquests punts de vista. En cap cas aquests anuncis, comentaris, opinions, declaracions o recomanacions seran imputables a STEMarium, que serà exonerada de qualsevol responsabilitat. Recaurà sobre la persona usuària qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb ella per utilitzar aquests serveis interactius per a finalitats prohibides en aquestes Condicions o per la llei.

Només vosaltres sou responsables del vostre contingut publicat.

Ens reservem el dret d'eliminar o bloquejar l'accés en qualsevol moment a qualsevol contingut o aportació que infringeixi o pugui infringir aquestes Condicions, o impedir la reproducció o comunicació pública de qualsevol contingut/aportació fins que s’acrediti la titularitat del material proporcionat o de la legalitat de l'aportació o contribució. En particular, i amb finalitats cautelars, STEMarium podrà eliminar o suspendre la publicació d'aquests continguts quan es detecti que l’aportació sigui il·legal, infringeixi els drets de terceres persones o no estigui suficientment documentada (sense perjudici del dret de STEMarium a retenir i mantenir en arxiu internament una còpia dels continguts en qüestió mentre es verifica la situació legal i durant el temps que li prescriu la llei).

Podem suprimir un contingut en qualsevol moment si incompleix aquestes normes.

També ens reservem el dret d'excloure qualsevol persona usuària dels serveis interactius i de suspendre o tancar el seu compte sense previ avís en cas que aquesta incompleixi qualsevol d'aquestes Condicions.

També podem excloure les persones usuàries que incompleixin aquestes normes.

Drets de propietat intel·lectual dels serveis Interactius i contingut de la persona usuària

 

Amb la publicació de missatges, comentaris, descripcions, opinions, arxius, recursos d’educació STEM o qualsevol altre contingut al lloc web, concediu el permís al Departament d’Educació, a la Fundació “la Caixa” i a la resta de persones usuàries de STEMARIUM per utilitzar i explotar aquests continguts sota els termes de la llicència Creative Commons BY-NC 4.0 (CC BY-NC 4.0).

Ens proporcioneu els vostres continguts sota la llicència de contingut CC BY-NC 4.0.

Aquesta llicència permet (i) compartir els continguts (copiar i redistribuir-los a qualsevol mitjà o format; i (ii) adaptar els continguts (remesclar, transformar i construir a partir dels mateixos); sempre i quan es compleixin les següents condicions: (i) identificar l’autoria de forma adequada, afegir un enllaç a aquesta llicència Creative Commons, i indicar si s’han realitzat canvis. Això es pot fer de qualsevol forma raonable, però no de forma que suggereixi que es compta amb el el suport de la persona usuària llicenciant; (ii) no es pot fer un ús dels continguts amb propòsit comercials. A banda de les anteriors, no existeixen altres restriccions. No es poden aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin legalment a altres realitzar qualsevol ús permès per la llicència.

Aquesta llicència permet compartir i adaptar els continguts, sempre i quan es reconegui l’autoria i no se’n faci ús comercial.

La persona usuària garanteix que disposa de tots els drets necessaris per concedir-los aquesta llicència sobre els continguts publicats, i que la seva publicació no infringeix cap dret de terceres persones de cap naturalesa.

Vosaltres garantiu que legalment podeu publicar el recurs a STEMarium.

La persona usuària indemnitzarà i eximirà el Departament d’Educació i la Fundació “la Caixa”, els seus llicenciataris/àries i /o a les persones usuàries de STEMARIUM davant de qualsevol pèrdua o danys soferts a qualsevol d'ells, directament o indirectament, com a conseqüència de qualsevol incompliment de la garantia i/o vulneració de drets de propietat intel·lectual de terceres persones, secrets comercials, drets de privacitat o altres drets de terceres persones, per la publicació dels continguts que la persona usuària posi a disposició de la plataforma.

Vosaltres assumireu qualsevol cost si incompliu els drets de PI d'altres persones.

Reclamacions: qualsevol reclamació que una persona usuària ens vulgui notificar, en relació amb infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial relatius a qualsevol dels continguts en aquest lloc web, s'ha d'enviar través de l’adreça de correu electrònic stemarium@fundaciorecerca.cat.

 

Responsabilitats

 

No garantim la disponibilitat continuada dels continguts de les persones usuàries publicats a la plataforma STEMarium, ni tampoc garantim a la persona usuària la disponibilitat continuada de la plataforma STEMarium o el subministrament d'informació o dels diferents serveis oferts a través d'aquesta. En conseqüència, la persona usuària no fa responsable al Departament d’Educació, la Fundació “la Caixa” o la UPF de cap dany o despesa en cas d'interrupcions en el servei, retards, disfuncions i, en general, de qualsevol inconvenient l'origen dels quals es troba en causes alienes a STEMarium.

No garantim que totes les dades del lloc són correctes. No ens fem responsables de la informació no publicada per nosaltres en aquest lloc web.

El Departament d’Educació, la Fundació “la Caixa” i la UPF no assumeixen cap responsabilitat derivada de (a) l'ús que faci la persona usuària dels continguts del lloc web i dels serveis de STEMarium; (b) els continguts i opinions publicats per terceres persones (incloses les persones usuàries); (c) qualsevol activitat que constitueixi incompliment per part de la persona usuària o de terceres persones d'aquestes condicions; o (d) pels danys que es puguin ocasionar a l'equip de la persona usuària per possibles virus informàtics contrets per aquesta en la navegació pel lloc web o per qualsevol altre dany ocasionat per la seva navegació.

No ens fem responsables del comportament de terceres persones al lloc web.

La persona usuària indemnitzarà a STEMarium en cas de danys i perjudicis causats a terceres persones com a conseqüència de l'ús legítim o il·legítim dels productes, serveis, continguts o eines disponibles al lloc web.

Cobrirà els nostres costos causats pel vostre comportament incorrecte i pels danys i perjudicis que amb el vostre comportament pugueu causar a terceres persones.

El Departament d’Educació i a la Fundació “la Caixa”, així com la UPF com a operadora de STEMarium, només seran responsables de les pèrdues o danys ocasionats per la persona usuària com a conseqüència de l'accés al lloc web o de l'ús dels continguts o eines de la plataforma quan aquests danys siguin atribuïts a frau o conductes indegudes per part de la UPF.

Només serem responsables del frau o la mala conducta per part nostra.

Ens reservem el dret de modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir o restringir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament qualsevol servei, subministrament d'informació o qualsevol altre contingut, ja sigui pel que fa a una persona usuària concreta o en general, sobretot particular quan sigui notificat per qualsevol tercer o autoritat administrativa o judicial de qualsevol incompliment real o potencial de drets de terceres persones. Qualsevol possible incompliment s'ha de notificar mitjançant el correu electrònic: stemarium@fundaciorecerca.cat.

Podem canviar el lloc web quan vulguem i us ho notificarem.