Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναρτήσεις και καταχωρήσεις σε οποιοδήποτε από τα εργαλεία της εργαλειοθήκης. Ελέγξτε επίσης τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας κάθε εργαλείου

 • Τύπος γραμματοσειράς: sans serif (κατά προτίμηση Arial ή Tahoma)
 • Μέγεθος γραμματοσειράς: 12+
 • Παροχή επαρκούς αντίθεσης στο φόντο και τις γραμματοσειρές (π.χ. λευκό φόντο και μαύρες γραμματοσειρές ή μαύρο φόντο και λευκές γραμματοσειρές)
 • Όταν και εφόσον ενδείκνυται χρησιμοποιήστε στυλ επικεφαλίδων για επικεφαλίδες και τίτλους
 • Όταν και εφόσον ενδείκνυται να χρησιμοποιείτε εργαλεία λίστας (π.χ. κουκκίδες) για τα στοιχεία του καταλόγου
 • Όλες οι εικόνες πρέπει να έχουν alt-text
 • Αποφύγετε τη χρήση διακοσμητικών εικόνων ή, αν χρησιμοποιούνται, δηλώστε το στις επιλογές alt text
 • Υπερσύνδεσμοι: δημιουργήστε υπερσυνδέσμους σε κείμενο που έχει νόημα και είναι μοναδικό για τον σύνδεσμο. Αποφύγετε την εισαγωγή (επικόλληση) μιας πλήρους διεύθυνσης URL
 • Παροχή πίνακα περιεχομένων, αρχειοθέτησης ή άλλης τεχνικής πλοήγησης
 • Χρήση απλής γλώσσας και σύντομων προτάσεων (όπου ενδείκνυται)
 • Αποφύγετε τη χρήση χρωματικής κωδικοποίησης ως τον μοναδικό τρόπο μετάδοσης ενός μηνύματος
 • Χρησιμοποιήστε λεζάντες στο βίντεο (με επιλογές γλώσσας όταν είναι δυνατόν)
 • Συμπεριλάβετε απομαγνητοφώνηση ή περιγραφή στο κείμενο για τον ήχο (εναλλακτικές μορφές για ηχητικές/οπτικές πληροφορίες)
 • Αποφύγετε τα πολλά κινούμενα σχέδια ή αντικείμενα flash που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό:

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του περιεχομένου:

https://www.w3.org/TR/2020/WD-coga-usable-20200717/

Μπορεί επίσης να θέλετε να ρίξετε μια ματιά στις ευανάγνωστες κατευθυντήριες γραμμές:

https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/