Άλλες τεχνολογίες του Web 2.0

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία διαδικτυακού περιεχομένου από εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη δημιουργία βίντεο / κινούμενων σχεδίων, χρονοδιαγραμμάτων, διαδραστικών αφισών και γραφημάτων.

Η δημιουργία βίντεο και κινουμένων σχεδίων είναι μια δημοφιλής ψηφιακή δραστηριότητα για παιδιά και εφήβους. Διάφορες διαδικτυακές (και σε λίγες περιπτώσεις, offline) εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα σχεδιασμού, σύνταξης και παραγωγής σύντομων βίντεο ή κινούμενων σχεδίων. Τα περισσότερα εργαλεία διαθέτουν μια βιβλιοθήκη, όπου μπορούν να μεταφερθούν εικόνες, ήχοι και άλλα πολυμέσα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο τελικό βίντεο. Τα περισσότερα εργαλεία προσφέρουν τις δικές τους βιβλιοθήκες με εικόνες, ηχητικά κλιπ και κινούμενους χαρακτήρες και σκηνικά, καθώς και έτοιμα πρότυπα για διάφορα είδη βίντεο ή κινούμενων σχεδίων. Αφού συγκεντρώσουν όλα τα πολυμέσα στη βιβλιοθήκη τους, οι χρήστες μπορούν να τα τοποθετήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα με τη σειρά εμφάνισης που προτιμούν και να επεξεργαστούν την ακολουθία (διάρκεια εμφάνισης, ηχητικά κλιπ) μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο ή κινούμενα σχέδια με σκοπό:
  • Να ελαφρύνουν την καμπύλη εκμάθησης δύσκολου περιεχομένου ή εννοιών.
  • Να ξεκινήσουν μια συζήτηση ή έναν καταιγισμό ιδεών.
  • Να απεικονίσουν μια δομημένη διαδικασία σε βήματα.
  • Να συνοψίσουν τα κύρια σημεία ενός άρθρου, μιας παρουσίασης ή εκπαιδευτικού υλικού άλλου τύπου.
  • Να οπτικοποιήσουν μια περιγραφή (ενός προσώπου, τόπου ή αντικειμένου), παρουσιάζοντας σχετικό λεξιλόγιο ή ορολογία.
 • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο ή κινούμενα σχέδια με σκοπό:
  • Να δημιουργήσουν (ή αναδημιουργήσουν) μια ιστορία (ψηφιακή αφήγηση).
  • Να παρουσιάσουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός χαρακτήρα (στην ιστορία, τις κοινωνικές σπουδές ή τη γλώσσα).
  • Να παρουσιάσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις τους σε ένα θέμα ή τομέα.
  • Να παρουσιάσουν την κατανόηση ενός φαινομένου ή μιας διαδικασίας (π.χ. υπερθέρμανση του πλανήτη, κύκλος του νερού).
  • Να δημιουργήσουν ένα “τρέιλερ” για μια προγραμματισμένη σχολική δραστηριότητα.
Προκειμένου οι χρήστες (μαθητές) να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία βίντεο και κινουμένων στοιχείων και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • 1. Τα περισσότερα από τα εργαλεία έχουν online πρόσβαση και λειτουργίες, εκτός από το Windows live movie maker, το οποίο μπορεί να κατέβει με έναν λογαριασμό Microsoft και να χρησιμοποιηθεί offline. Εάν η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί πρόβλημα για τους μαθητές, ο καθηγητής μπορεί να προτείνει την επιλογή της λήψης.
 • 2. Όλα τα προτεινόμενα εργαλεία βίντεο και κινουμένων σχεδίων διαθέτουν δωρεάν λογαριασμό, που επιτρέπει τη χρήση των βασικών τους λειτουργιών. Εάν το βίντεο ή το κινούμενο σχέδιο δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό για να διανεμηθεί στους μαθητές μόνο για προβολή τότε εξυπηρετεί η επιλογή “κοινή χρήση συνδέσμου” που παρέχεται σε όλα τα εργαλεία. Επίσης, είναι χρήσιμο να ελέγξετε αν υπάρχει η επιλογή “ενσωμάτωση” σε κάθε εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση βίντεο ή κινούμενων σχεδίων σε άλλες πλατφόρμες (σχολικό LMS, σχολικό ιστολόγιο, ομάδα στο Facebook, ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού κ.λπ.).
 • 3. Εάν η δημιουργία βίντεο ή κινούμενων σχεδίων ανατίθεται σε μαθητές, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλούς λογαριασμούς επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να διευθετηθεί από τον καθηγητή εκ των προτέρων, είτε α) χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο κοινό λογαριασμό “τάξης”, με ένα ενιαίο όνομα χρήστη για όλους τους μαθητές, είτε β) δημιουργώντας λογαριασμούς demo email τάξης, ώστε κάθε μαθητής να έχει τον δικό του λογαριασμό, είτε γ) χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς λογαριασμούς email των μαθητών, εφόσον διαθέτουν (ανάλογα με την ηλικία τους).
 • 4. Για συνεργατικά έργα επεξεργασίας βίντεο ή κινούμενων σχεδίων, η εφαρμογή Weaverize για κινητά (βλ. προτεινόμενα εργαλεία) επιτρέπει τη συνεργατική, απομακρυσμένη επεξεργασία από κινητές συσκευές.
 • 5. Τα περισσότερα εργαλεία βίντεο και κινούμενων σχεδίων υποστηρίζουν κωδικοποίηση για γλώσσες εκτός των αγγλικών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε στην τεκμηρίωση κάθε εργαλείου αν υποστηρίζεται η γλώσσα σας.
 • 6. Για τους μαθητές με αναπηρίες, οι γραμματοσειρές μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε μέγεθος και οι ήχοι μπορούν επίσης να ενισχυθούν ή να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου. Προτείνεται να ρίξετε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας κάθε ξεχωριστού εργαλείου για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Για βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας.

Τα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακού χρονολογίου προσφέρουν έναν τρόπο απεικόνισης μιας οπτικής αναπαράστασης της σχέσης μεταξύ ανθρώπων και ιστορικών περιόδων, τόπων, εφευρέσεων ή άλλων ορόσημων σε μια ιστορική ακολουθία. Συνήθως προσφέρουν ένα προεπιλεγμένο χρονοδιάγραμμα, με έτη, δεκαετίες ή αιώνες, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να “καρφιτσώσουν” διαφορετικούς τύπους πολυμέσων (εικόνες, κείμενο ή βίντεο), ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε εργαλείου.

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν χρονοδιαγράμματα με σκοπό:
  • Να παρουσιάσουν μια σειρά γεγονότων ή μια διαδικασία με ψηφιακή, πολυτροπική μέθοδο.
  • Να απεικονίσουν την εξέλιξη ενός εξελισσόμενου φαινομένου (για παράδειγμα, η ιστορία των υπολογιστών ή του διαδικτύου, η ιστορία ενός κινηματογραφικού είδους, μια εφεύρεση, η ιστορία της τέχνης κ.λπ.)
  • Να παρουσιάσουν τη βιογραφία ενός διάσημου προσώπου.
  • Να παρουσιάσουν μια σειρά από βήματα που πρέπει να γίνουν στο μέλλον (για παράδειγμα, οργάνωση μιας μαθητικής εργασίας σε χρονοδιάγραμμα).
  • Να παρουσιάσουν μια δομή “παρόν-παρελθόν-μέλλον” (για παράδειγμα, στο μάθημα της γραμματικής, για να δείξουν τη λειτουργία των διαφορετικών χρόνων).
  • Να συνοψίσουν τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου (ένας μήνας, ένα εξάμηνο ή ένα σχολικό έτος).
 • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χρονοδιαγράμματα με σκοπό:
  • Να δημιουργήσουν ένα προσωπικό χρονολόγιο ή μια αυτοβιογραφία (παραδείγματα: μαθησιακή πρόοδος, ιστορία ζωής, σχέδιο ζωής).
  • Να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα ενός έργου στο οποίο συμμετέχουν ως ομάδα (απεικονίζοντας τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του τελικού στόχου ή την επίτευξης του έργου).
  • Να προσθέτουν πολυτροπικούς πόρους (ιστοσελίδες, βίντεο, δικές τους ζωγραφιές) στα σημεία ενός χρονολογίου που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός.
  • Να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο με τα αντικείμενα και τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, για παράδειγμα ενός σχολικού εξαμήνου ή έτους.
Προκειμένου οι χρήστες (μαθητές) να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία χρονολογίου και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • 1. Όλα τα προτεινόμενα εργαλεία χρονοδιαγράμματος διαθέτουν δωρεάν λογαριασμό, επιτρέποντας τη χρήση των βασικών χαρακτηριστικών τους. Εάν το γράφημα έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό για να διανεμηθεί στους μαθητές μόνο για προβολή, τότε εξυπηρετεί η επιλογή “κοινή χρήση συνδέσμου” που παρέχεται σε όλα τα εργαλεία. Είναι χρήσιμο να ελέγξετε αν υπάρχει η επιλογή “ενσωμάτωση” σε κάθε εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση χρονοδιαγραμμάτων σε άλλες πλατφόρμες (σχολικό LMS, σχολικό ιστολόγιο, ομάδα Facebook, ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού κ.λπ.).
 • 2. Εάν η δημιουργία του χρονολογίου έχει ανατεθεί στους μαθητές, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό επεξεργασίας. Ο λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί από τον καθηγητή εκ των προτέρων, είτε α) χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο κοινό λογαριασμό “τάξης”, με ένα ενιαίο όνομα χρήστη για όλους τους μαθητές, είτε β) δημιουργώντας λογαριασμούς demo email τάξης, έτσι ώστε κάθε μαθητής να έχει τον δικό του λογαριασμό, είτε γ) χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς λογαριασμούς email των μαθητών, αν διαθέτουν (ανάλογα με την ηλικία τους).
 • 3. Τα περισσότερα προτεινόμενα εργαλεία είναι διαδικτυακά. Το Tiki-toki διαθέτει επίσης μια έκδοση για υπολογιστές γραφείου, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε σε έναν υπολογιστή Mac. Προτείνεται στους εκπαιδευτικούς να ελέγχουν τη συμβατότητα με κινητά σε περίπτωση που οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης σε φορητούς ή επιτραπέζιους υπολογιστές.
 • 4. Ορισμένα από τα εργαλεία προσφέρουν δυνατότητα εκτύπωσης (ως αρχείο pdf ή εικόνας), η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης.
 • 5. Τα περισσότερα εργαλεία χρονολογίου υποστηρίζουν κωδικοποίηση για γλώσσες εκτός των αγγλικών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε στην τεκμηρίωση κάθε εργαλείου αν υποστηρίζεται η γλώσσα σας.
 • 6. Για τους μαθητές με αναπηρίες, προτείνεται να ρίξετε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας κάθε ξεχωριστού εργαλείου για να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Για βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας.

Τα infographics είναι οπτικές αναπαραστάσεις πληροφοριών, δεδομένων ή γνώσεων. Τα εργαλεία δημιουργίας infographics παρέχουν δομημένα, έτοιμα πρότυπα για την οργάνωση του περιεχομένου με διάφορους τρόπους: ανά διαδικασία, χρονολογία, στατιστικά, δικτυακά, εννοιολογικά και ιεραρχικά. Σε ένα καλό infographic, ο τρόπος αναπαράστασης των πληροφοριών εξασφαλίζει την παρουσίαση πολύπλοκου περιεχομένου με συνοπτικό, οπτικά ελκυστικό και σαφή τρόπο.

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν infographics με σκοπό:
  • Να ελαφρύνουν την καμπύλη εκμάθησης δύσκολου περιεχομένου ή εννοιών.
  • Να ξεκινήσουν μια συζήτηση ή έναν καταιγισμό ιδεών.
  • Να απεικονίσουν μια δομημένη διαδικασία σε βήματα.
  • Να συνοψίσουν τα κύρια σημεία ενός άρθρου, μιας παρουσίασης ή άλλου τύπου εκπαιδευτικού υλικού.
  • Να οπτικοποιήσουν μια περιγραφή (ενός προσώπου, τόπου ή αντικειμένου), παρουσιάζοντας σχετικό λεξιλόγιο ή ορολογία.
  • Να σχεδιάσουν μια αφίσα για μια σχολική, εξωσχολική δραστηριότητα ή έργο.
 • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν infographics με σκοπό:
  • Να συνθέσουν ένα “οπτικό δοκίμιο”, αντί για γραπτό κείμενο.
  • Να απεικονίσουν μια ακολουθία γεγονότων, ως χρονολόγιο.
  • Να ενσωματώσουν ένα infographic σε μια από τις παρουσιάσεις τους.
  • Να συνοψίσουν οπτικά τα κύρια σημεία ενός κειμένου μέσω ενός infographic.
  • Να παρουσιάσουν την ομάδα τους, στο πλαίσιο μιας ομαδικής δραστηριότητας.
  • Να απεικονίσουν ένα ταξιδιωτικό προορισμό μέσω ενός infographic.
  • Να αναπαραστήσουν νέο περιεχόμενο ή έννοιες οπτικά μέσω ενός infographic.
Προκειμένου οι χρήστες (μαθητές) να έχουν πρόσβαση σε infographics και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • 1. Όλα τα προτεινόμενα εργαλεία infographics διαθέτουν έναν δωρεάν λογαριασμό, που επιτρέπει τη χρήση των βασικών χαρακτηριστικών τους. Εάν τα infographics δημιουργούνται από τον εκπαιδευτικό για να διανεμηθούν στους μαθητές μόνο για προβολή, τότε εξυπηρετεί η επιλογή “κοινή χρήση συνδέσμου” που παρέχεται σε όλα τα εργαλεία. Είναι χρήσιμο να ελέγξετε αν υπάρχει η επιλογή “ενσωμάτωση” σε κάθε εφαρμογή, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση των infographics σε άλλες πλατφόρμες (σχολικό LMS, σχολικό blog, ομάδα Facebook, ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού κ.λπ.).
 • 2. Εάν η δημιουργία των infographics έχει ανατεθεί σε μαθητές, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό επεξεργασίας. Ο λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί από τον καθηγητή εκ των προτέρων, είτε α) χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο κοινό λογαριασμό “τάξης”, με ένα μόνο όνομα χρήστη για όλους τους μαθητές, είτε β) δημιουργώντας λογαριασμούς demo email τάξης, ώστε κάθε μαθητής να έχει τον δικό του λογαριασμό, είτε γ) χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς λογαριασμούς email των μαθητών, εφόσον διαθέτουν (ανάλογα με την ηλικία τους).
 • 3. Τα περισσότερα εργαλεία δημιουργίας infographics υποστηρίζουν κωδικοποίηση για γλώσσες εκτός των αγγλικών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε στην τεκμηρίωση κάθε εργαλείου αν υποστηρίζεται η γλώσσα σας.
 • 4. Για τους μαθητές με αναπηρίες, όλα τα εργαλεία επιτρέπουν τη χρήση μεγάλων γραμματοσειρών και γραφικών, ωστόσο προτείνεται να ρίξετε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας κάθε ξεχωριστού εργαλείου για να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Για βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας.

Μια διαδραστική ή ψηφιακή αφίσα (glog=graphic log) είναι ένα δυναμικό ψηφιακό αντικείμενο, που δανείζεται τα οπτικά χαρακτηριστικά των μη ψηφιακών αφισών (σε έντυπη μορφή), αλλά παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έτοιμα πρότυπα και να ενσωματώνουν διάφορους τύπους πολυμέσων (εικόνες, κείμενο, βίντεο, υπερσυνδέσμους).

 • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές αφίσες με σκοπό:
  • Να ελαφρύνουν την καμπύλη εκμάθησης δύσκολου περιεχομένου ή εννοιών.
  • Να συνοψίσουν τα κύρια σημεία μιας μεγάλης διδακτικής ενότητας.
 • Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές αφίσες με σκοπό:
  • Να “διαφημίσουν” και να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με μια σχολική εκδήλωση ή έργο.
  • Να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό διαδραστικό “υπόμνημα” της προηγούμενης σχολικής τους χρονιάς.
  • Να δημιουργήσουν ένα “γλωσσάρι” πολυμέσων για διάφορα θέματα: θεματικό λεξιλόγιο, το ηλιακό σύστημα, παραδοσιακές γιορτές ή φαγητά των χωρών τους κ.λπ.
  • Να συνοψίσουν σημαντικά σημεία ενός μαθήματος που έχουν διδαχθεί.
  • Να συγκεντρώσουν, να οργανώσουν και να μοιραστούν συνδέσμους και διαδικτυακές πηγές για ένα θέμα στο πλαίσιο ενός έργου.
Προκειμένου οι χρήστες (μαθητές) να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικές αφίσες και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • 1. Τα προτεινόμενα διαδραστικά εργαλεία αφίσας διαθέτουν δωρεάν λογαριασμό, επιτρέποντας τη χρήση των βασικών τους λειτουργιών. Το PicCollage είναι μια δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, ενώ το Thinglink λειτουργεί σε έκδοση για υπολογιστή στο διαδίκτυο. Εάν η αφίσα δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό για να διανεμηθεί στους μαθητές μόνο για προβολή, τότε εξυπηρετεί η επιλογή “κοινή χρήση συνδέσμου” που παρέχεται σε όλα τα εργαλεία. Είναι χρήσιμο να ελέγξετε αν υπάρχει σε κάθε εφαρμογή η επιλογή “ενσωμάτωση”, η οποία επιτρέπει την ενσωμάτωση των infographics σε άλλες πλατφόρμες (σχολικό LMS, σχολικό blog, ομάδα Facebook, ιστοσελίδα του εκπαιδευτικού κ.λπ.).
 • 2. Εάν η δημιουργία της αφίσας έχει ανατεθεί σε μαθητές, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό επεξεργασίας. Ο λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί από τον καθηγητή εκ των προτέρων, είτε α) χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο κοινό λογαριασμό “τάξης”, με ένα μόνο όνομα χρήστη για όλους τους μαθητές, είτε β) δημιουργώντας λογαριασμούς demo email τάξης, ώστε κάθε μαθητής να έχει τον δικό του λογαριασμό, είτε γ) χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς λογαριασμούς email των μαθητών, εφόσον διαθέτουν (ανάλογα με την ηλικία τους).
 • 3. Τα περισσότερα εργαλεία δημιουργίας διαδραστικών αφισών υποστηρίζουν την κωδικοποίηση για γλώσσες εκτός της αγγλικής. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε στην τεκμηρίωση του κάθε εργαλείου αν υποστηρίζεται η γλώσσα σας.
 • 4. Το Thinglink διαθέτει εφαρμογή για κινητά, για την αποθήκευση σημειώσεων και παρατηρήσεων με απευθείας ηχογράφηση σε εικόνες. Υπάρχει επίσης ένα πρόγραμμα επεξεργασίας για υπολογιστές που υποστηρίζει τη συνεργατική επεξεργασία και τη δημιουργία μαθημάτων & εργασιών. Αυτές είναι δύο επιλογές που προσφέρουν ένα εύρος πιθανών χρήσεων στον εκπαιδευτικό, ώστε να συμπεριληφθούν μαθητές χωρίς άμεση πρόσβαση σε σταθερό ή φορητό υπολογιστή. Το εργαλείο προσφέρει επίσης έναν εύκολο τρόπο δημιουργίας οπτικοακουστικού μαθησιακού υλικού που είναι προσβάσιμο σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάγνωσης. Όλες οι περιγραφές κειμένου σε hotspots εικόνας ή βίντεο μπορούν να διαβαστούν με το Immersive Reader - σε περισσότερες από 60 γλώσσες.
 • 5. Για τους μαθητές με αναπηρίες, όλα τα εργαλεία επιτρέπουν τη χρήση μεγάλων γραμματοσειρών και γραφικών, ωστόσο προτείνεται να ρίξετε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας κάθε ξεχωριστού εργαλείου για να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Για βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας.