Ιστολόγια

Ένας ενημερωτικός διαδικτυακός χώρος που επιτρέπει στους δημιουργούς να μοιράζονται τις απόψεις και τις ιδέες τους με μορφή ημερολογίου (web-log) για ένα συγκεκριμένο θέμα και να λαμβάνουν σχόλια από τους αναγνώστες του ιστολογίου. Οι αναρτήσεις παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά (οι νεότερες στην κορυφή). Το ιστολόγιο αποτελείται συνήθως από έναν συγγραφέα, αλλά μπορούν επίσης να δημιουργηθούν ιστολόγια με πολλούς συγγραφείς.

 • Τα ιστολόγια δημιουργούνται συνήθως με εργαλεία ιστολογίου και διαφέρουν από τις παραδοσιακές ιστοσελίδες..
 • Είναι εύκολα στη δημιουργία, συχνά ειδικά για ένα θέμα και αποτελούν εργαλείο για δημόσιο διάλογο.
 • Οι καταχωρήσεις στο ιστολόγιο είναι συχνά σύντομες (το πολύ μία σελίδα) και έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα δημοσίευσης
 • Ο δημιουργός του ιστολογίου (που ονομάζεται blogger/ ιστολόγος) μπορεί να επιτρέπει σχόλια στις αναρτήσεις, προκειμένου να εμπλέξει τους αναγνώστες στην αλληλεπίδραση με τις αναρτήσεις.
 • Τα σχόλια μπορούν να είναι είτε ανοικτά είτε αναθεωρημένα, φιλτραρισμένα και επιτρεπόμενα από τον ιστολόγο.
 • Στα ιστολόγια πολλαπλών συγγραφέων ο δημιουργός προσκαλεί άλλους ιστολόγους με δικαιώματα διαχείρισης και πρόσβασης.
 • Το ιστολόγιο μπορεί να είναι ανοικτό στο κοινό ή να περιορίζεται σε συγκεκριμένη ομάδα ατόμων που προσκαλούνται ως αναγνώστες.
 • Η κύρια δομή του ιστολογίου περιλαμβάνει: Ημερομηνία της Ανάρτησης, Τίτλο της Ανάρτησης, Κατηγορία/θέμα της Ανάρτησης, Κύριο Κείμενο της Ανάρτησης, Σχόλια (εάν επιτρέπονται), Σύνδεσμο της ανάρτησης (που δημιουργείται αυτόματα), Λεπτομέρειες της ανάρτησης (πληροφορίες για τους bloggers).
 • Οι αναρτήσεις αρχειοθετούνται συχνά ανά ημερομηνία/έτος ή/και κατηγορία (ετικέτα).
 • Στις αναρτήσεις μπορούν να δημοσιεύονται σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους ή ιστολόγια.
 • Τα τρέχοντα εργαλεία ιστολογίου επιτρέπουν επίσης τη δημιουργία πρόσθετων σελίδων.
 • Η κεντρική σελίδα του Ιστολογίου περιέχει τις αναρτήσεις και ενημερώνεται τακτικά.
 • Οι υπόλοιπες σελίδες (αν κριθεί απαραίτητο) μπορεί να περιλαμβάνουν πιο στατικό περιεχόμενο με συγκεκριμένες πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ενημερώνονται τακτικά.

Στην εκπαίδευση τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο για τον εκπαιδευτικό καθώς και ένα εργαλείο για τους μαθητές.

 • Τα Ιστολόγια των Μαθητών μπορούν να αποτελέσουν χώρο για:
  • Δημόσιο διάλογο και συζήτηση (π.χ. έκφραση προσωπικών ιδεών για ένα συγκεκριμένο θέμα, παιχνίδι ρόλων ως δημοσιογράφος)
  • Συνεργατική γραφή (π.χ. συνεργατικές αναρτήσεις και άρθρα)
  • Αναστοχασμό (π.χ. να είστε παρατηρητής για μια εβδομάδα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ή άλλο θέμα)
  • Έκφραση απόψεων και ιδεών για ανατροφοδότηση από τους συμμαθητές
  • Συζήτηση
  • Ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο
  • Ανταλλαγή πόρων
  • Αξιολόγηση των πόρων
  • Συζήτηση ομαδικών δραστηριοτήτων
  • Ανακοινώσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
 • Τα Ιστολόγια των Εκπαιδευτικών μπορούν να αποτελέσουν χώρο για:
  • Μάθημα
  • Ανακοινώσεις προς τους μαθητές ή/και τους γονείς
  • Κατευθυντήριες γραμμές ενός συγκεκριμένου θέματος
  • Σύνοψη των βασικών ζητημάτων της τάξης
  • Ανάρτηση θεμάτων για προβληματισμό και συζήτηση (σύντομα σχόλια)
  • Περιγραφή δραστηριοτήτων και καθηκόντων
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Μια συλλογή από ιστολόγια μαθητών
  • Δημοσίευση/ Διαμοιρασμό πόρων και συνδέσμων
Προκειμένου οι χρήστες (μαθητές) να έχουν πρόσβαση σε ιστολόγια και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
 • 1. Ο blogger (ιδιοκτήτης του ιστολογίου) πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στο εργαλείο ιστολογίου που θα χρησιμοποιηθεί.
 • 2. Εάν το ιστολόγιο πρόκειται να είναι μια κοινή δραστηριότητα, τότε θα πρέπει να προσκληθούν και άλλοι bloggers (μαθητές) ως συντάκτες, οπότε θα πρέπει επίσης να έχουν σχετικούς λογαριασμούς, εκτός εάν το εργαλείο επιτρέπει μια εναλλακτική λύση.
 • 3. Εάν το ιστολόγιο είναι ατομικό, μόνο ο blogger (καθηγητής ή μαθητής) πρέπει να έχει τον λογαριασμό και να επιτρέπει τα σχόλια σύμφωνα με την παιδαγωγική χρήση (βλ. παραπάνω).
 • 4. Κάθε ιστολόγιο έχει μια διεύθυνση URL.
 • 5. Είναι σημαντικό η διεύθυνση URL των ιστολογίων να είναι δημοσιευμένη ή εύκολα προσβάσιμη για τους μαθητές.
 • 6. Μπορούν να καταχωρηθούν (δημόσια ή μη ανάλογα με τη χρήση): σε ένα κοινό έγγραφο, στον ιστότοπο του σχολείου, στην πύλη της τάξης (LMS), στα ιστολόγια, κ.λπ.
 • 7. Για μαθητές με αναπηρίες, ρίξτε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας του εργαλείου ιστολογίου, καθώς και στο σχεδιασμό των επιμέρους ιστολογίων, ώστε να πληρούνται οι βασικές αρχές προσβασιμότητας. Τα περισσότερα εργαλεία επιτρέπουν κάποιο επίπεδο προσβασιμότητας. Για τις βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας.
Collaboration and personalisation in teacher education; the case of blogging
Turvey, K. & Hayler, M. (2017) - Teaching and Teacher Education, 68, 42-52
Educational applications of Web 2.0: Using blogs to support teaching and learning
Churchill, D. (2009) - British Journal of Educational Technology, 40, (1), 179–183
Student learning in higher education through blogging in the classroom
Garcia, E., Moizer, J., Wilkins. S., Haddoud, M.Y. (2019) - Computers & Education, 136, 61-74
The educated blogger: Using weblogs to promote literacy in the classroom
Huffaker, D. (2005) - AACE Journal, 13(2), 91-98 
Learning through Blogging: Students’ Perspectives in Collaborative Blog-Enhanced Learning Communities
Kuo, Y-C., Belland, B.R., Kuo, Y-T. (2017) - Journal of Educational Technology & Society, 20(2), 37-50