Blogit

Web-sivusto, jonka avulla sisällöntuottajat voivat jakaa näkemyksiään ja ideoitaan päiväkirjamuodossa (web-log) tietystä aiheesta sekä saada kommentteja blogin lukijoilta. Viestit esitetään kronologisessa järjestyksessä (uusimmat ylhäällä). Blogi on usein yksilöllinen, mutta myös monen kirjoittajan yhteisiä blogeja on.

 • Blogien luomisessa käytössä on yleensä blogityökalut ja ne ovat erilaisia kuin perinteiset verkkosivustot..
 • Ne ovat helppo luoda, jotka ovat usein aihekohtaisia, ja ne ovat julkisen keskustelun väline.
 • Blogimerkinnät ovat usein lyhyitä (enintään yksi sivu) ja niillä on tietty julkaisupäivä ja -aika
 • Blogin luoja (bloggaaja) voi sallia kommentteja viesteihin, jotta lukijat voivat olla osallistua.
 • Kommentit voivat olla joko avoimia tai tarkistettuja, suodatettuja ja bloggaajan sallimina.
 • Usean tekijän blogissa sen luoja laitta kutsun muille bloggaajille, joilla annetaan pääsy ja hallintaoikeudet.
 • Blogi voi olla avoin yleisölle tai rajoitettu tietylle ryhmälle ihmisiä, jotka kutsutaan blogin lukijoiksi.
 • Blogin päärakenne: Julkaisupäivä, Merkinnän otsikko, Merkinnän luokka/teema, Varsinainen tekstisisältö, Kommentit (jos sallittu), Merkinnän linkki (automaattisesti luotu), Merkinnän tiedot (bloggaajan tiedot).
 • Blogimerkinnät arkistoidaan usein päivämäärän/vuoden ja/tai luokan (aihetunniste) mukaan.
 • Linkkejä voidaan julkaista muille verkkosivustoille tai muihin blogeihin.
 • Nykyään blogityökalut mahdollistavat myös lisäsivujen luomisen.
 • Blogin pääsivu sisältää merkinnät ja se päivittyy säännöllisesti.
 • Muut sivut (jos niitä pidetään tarpeellisina) voivat sisältää staattisempaa sisältöä, jossa on tiettyjä tietoja, joita ei tarvitse päivittää säännöllisesti.

Opetus- ja koulutustarkoituksessa blogeja voidaan käyttää monin eri tavoin. Blogi voi olla opettajan työkalu tai työkalu oppilaille.

 • Oppilaiden blogien tarkoitus voi olla:
  • Julkinen vuoropuhelu ja keskustelutila (esim. henkilökohtaisten ajatusten ilmaisu tietystä aiheesta, kirjoittajalla roolina toimittaja)
  • Yhteisöllinen kirjoittaminen (esim. yhteisjulkaisut ja artikkelit)
  • Reflektointi (esim. tarkkailijana viikon ajan tietyssä yhteiskunnallisessa kysymyksessä)
  • Näkemysten ja ideoiden ilmaisu niin, että luokkatovereilta saadaan palautetta
  • Ryhmäkeskustelu
  • E-portfolio
  • Resurssien jako
  • Sisältöjen arviointi
  • Keskustelu ryhmässä
  • Tapahtumailmoitukset
 • Opettajien blogien tarkoitus voi olla:
  • Kurssisivu
  • Ilmoitukset oppilaille ja/tai vanhemmille
  • Tietyn aiheen ohjeistukset
  • Yhteenveto luokalle tärkeistä kysymyksistä
  • Pohdinta- ja keskusteluaiheiden jakaminen (kerätään lyhyet kommentit)
  • Aktiviteettien ja tehtävien kuvaus
  • Aikataulutus
  • Oppilaiden blogien kokoelma
  • Resurssien ja linkkien julkaiseminen ja jakaminen
Jotta käyttäjät (oppilaat) voivat luoda blogeja ja käyttää niitä tehokkaasti, on otettava huomioon seuraavat seikat:
 • 1. Bloggaajan (blogin omistajan) on luotava tili käytettävään blogityökaluun.
 • 2. Jos blogi on yhteinen, muut bloggaajat (oppilaat) on kutsuttava editoreiksi, joten heillä on myös oltava asiaankuuluvat tilit, ellei työkalussa ole muita vaihtoehtoja.
 • 3. Jos blogi on yksilöllinen, vain bloggaajalla (opettajalla tai oppilaalla) on oltava tili, ja on sallittava kommentit pedagogisesti mielekkäällä tavalla (ks. edellä).
 • 4. Jokaisella blogilla on URL (eli www-osoite).
 • 5. On tärkeää, että blogien URL julkaistaan tai muuten mahdollistetaan helppo pääsy oppilaille.
 • 6. Ne voidaan jäsentää (julkinen vai ei): jaettu asiakirja, koulun verkkosivusto, oppimisympäristö (LMS), toisten blogit, jne.
 • 7. Rajoituksin osallistuvia oppilaita ajatellen varmista blogityökalun saavutettavuusominaisuuksia sekä yksittäisen blogin saavutettavuuden toteutuminen. Useimmat työkalut mahdollistavat jonkinasteista saavutettavuutta. Saavutettavuuden perusperiaatteet ja lisätietoja saa;Yleisohjeita saavutettavuudesta.
Collaboration and personalisation in teacher education; the case of blogging
Turvey, K. & Hayler, M. (2017) - Teaching and Teacher Education, 68, 42-52
Educational applications of Web 2.0: Using blogs to support teaching and learning
Churchill, D. (2009) - British Journal of Educational Technology, 40, (1), 179–183
Student learning in higher education through blogging in the classroom
Garcia, E., Moizer, J., Wilkins. S., Haddoud, M.Y. (2019) - Computers & Education, 136, 61-74
The educated blogger: Using weblogs to promote literacy in the classroom
Huffaker, D. (2005) - AACE Journal, 13(2), 91-98 
Learning through Blogging: Students’ Perspectives in Collaborative Blog-Enhanced Learning Communities
Kuo, Y-C., Belland, B.R., Kuo, Y-T. (2017) - Journal of Educational Technology & Society, 20(2), 37-50