E-porfoliot

Digitaalinen portfolio (tunnetaan myös nimellä e-portfolio), jonka avulla käyttäjät voivat kerätä ja järjestää tietoa, kokemuksia ja/tai materiaalia oman tai ryhmätyön todistamiseksi ja reflektoimiseksi.

 • E-Portfoliot voidaan luoda verkkotyökalulla, joka mahdollistaa sisällön organisoinnin kansioissa tai sivuilla ja tiedon varastoinnin. Työkalut voivat olla yleisiä verkkosivustojen suunnittelu- ja kehitystyökaluja tai e-portfoliotarkoitukseen suunniteltuja työkaluja.
 • Ne voivat olla yhteisiä ja jaettuja tai yksittäisiä tiloja.
 • Käyttäjien on luotava tili, jotta he voivat kirjautua e-portfoliotyökaluun. Jos e-portfolio on ryhmätila, kaikilla käyttäjillä on oltava perustajan (admin) antama käyttöoikeus (editor-oikeudet), jotta he voivat osallistua tasapuolisesti sisällön tuottamiseen ja jäsentämiseen.
 • Sivut, kansiot tai alueet luodaan sen mukaan, miten sisältö on jäsennettävä ja esitettävä (esim. prosessissa vaiheittain, aiheittain tai pätevyyden mukaan)
 • Sisältö voi tekstiä ja kuvauksia, linkkejä omiin töihin tai aineistoja, jotka ladataan e-portfolioon.
 • Käyttötarkoituksesta riippuen e-portfoliot sisältävät käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ja yhteystietoja.
 • E-portfoliot voivat olla julkisesti katsottavissa (esim. esitykset) tai ainoastaan tiettyjen käyttäjien saatavilla (esim. arviointia varten).
Opetus- ja koulutustarkoituksessa e-portfoliot ovat enimmäkseen työkaluja oppilaille ja niitä voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:
 • Vaihtoehtoinen suoritus tai arviointi digitaalisen portfolion muodossa (esim. oppilaiden tuotosten kerääminen kouluvuoden aikana tai tiettyä projektia varten).
 • Oppilaan osaamisen sekä persoonan ja akateemisen edistymisen kuvaaminen (esim. ansioluettelon tai elämäkerrallisen kokoelman muodossa).
 • Ideoiden esittäminen ja toiminta tuotteen tai teoksen kehittämiseksi (esim. luonnosten kokoelma).
 • Henkilökohtaisten tai ryhmän kokemusten ja reflektioiden "päiväkirja", joka on järjestetty eri teemoihin tai luokkiin kurssin aikana.
 • Sisällön ja aineiston kerääminen ja organisointi (esim. kuvat, videot, kirjallisuus, esitykset, havainnot jne.).
 • Pohdinnat ja kriittinen keskustelu tietyistä kysymyksistä koulutehtävän puitteissa (esim. kirjallisuuden, elokuvien ja taideteosten kriittinen analyysi).
 • Henkilökohtainen koulutehtävän organisoinnin paikka (esim. kurssisisällön kokoaminen ja jäsentäminen, tehtävät, muistiinpanot).
 • Työn suunnittelutila, joka on järjestetty yksilö- tai ryhmätyön eri osiin.
 • Henkilökohtainen koulutehtävän organisoinnin paikka (esim. kurssisisällön kokoaminen ja jäsentäminen, tehtävät, muistiinpanot).
 • Tallenna, seuraa ja esitä ryhmätyösi ja/tai projektityösi (esim. ryhmän esittely, ideoiden jakaminen, reflektointi ja viimeistely).
 • Esitä oma työsi vertaisarviointia ja palautetta varten.
 • Tallenna ja seuraa kurssin, ohjelman tai projektin kehitystä.
Jotta e-portfoliota voidaan hyödyntää tehokkaasti, on otettava huomioon seuraavat seikat:
 • 1. Tunnista paras työkalu portfoliota varten. Yksi helpoimmista tavoista on joko käyttää pilvipalvelua (esim. Google Driveä, OneDriveä, Dropboxia) tai verkkosivustoalustaa (esim. Google Sites tai MS Sway).
 • 2. Auta oppilaita luomaan oma tili työkalun käyttöä varten (opetustarkoituksiin on parasta käyttää koulun sähköpostitilejä ja tunnistetietoja).
 • 3. Jos on kyse ryhmän e-portfoliosta, auta oppilaita kutsumaan ryhmänsä jäsenet käyttäjäksi / editoriksi / omistajaksi.
 • 4. Jokaisella e-portfoliolla on URL (www-linkki), ja e-portfolio voi olla joko julkinen tai mahdollistaa näkymisen vain tietyille ihmisille (esim. opettaja ja/tai luokkatoverit). Kummassakin tapauksessa kommentointimahdollisuus voidaan sallia sivukohtaisesti. Varmista, että e-portfolion omistaja tarkistaa kommentit ennen niiden julkaisemista.
 • 5. Auta opiskelijoita jäsentämään e-portfolionsa rakenne (kansioihin tai sivuille) e-portfolion tarkoituksen mukaan [esim. projektityön seuraamista varten rakenne voisi olla: a) projekti (aihe, tavoitteet jne.), b) ryhmä (jäsenet), c) ideat (ideoiden kerääminen, materiaalit, jne.), d) tehdyt ratkaisut (lopullisten ryhmäpäätösten kirjaaminen ja tuki) ja e) projektin lopputuotos.]
 • 6. Kerro oppilaille, mitä heiltä odotetaan ja miten heidän työnsä arvioidaan (kriteerit).
 • 7. E-portfolio on usein kehittyvä, joten seuraa ja ohjaa opiskelijoita sen jatkuvaan kehittämiseen.
 • 8. Rajoituksin osallistuvia oppilaita ajatellen varmista työkalun kohdalla esteettömyysominaisuudet ja suunnittele e-portfoliot saavutettavuus huomioiden. Useimmat työkalut mahdollistavat jonkinasteista saavutettavuuden huomioimista. Lisätietoja saavutettavuuden perusperiaatteista Yleisohjeita saavutettavuudesta.
Mutual feedback in e-portfolio assessment: an approach tothe netfolio system.
Barbera, E.(2009) - British Journal of Educational Technology, 40(2), 342–357
Introducing e-portfolio use to primary school pupils: Response, benefits and challenges.
Theodosiadou, D., & Konstantinidis, A.(2015) - Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 14, 17-38
The Functions and Benefits of the ePortfolio in Craft Education at the Primary Level.
Saarinen, A., Seitamaa-Hakkarainen, P. Hakkarainen, K.(2017) - Design and Technology Education: An International Journal, 21(3), 29-40
Digital Ethics and the Use of ePortfolio: A Scoping Review of the Literature.
Wilson, C.B., Slade, Ch., Kirby, M., Downer, T., Fisher, M.B., & Nuessler, Sh.(2018) - International Journal of ePortfolio, 8(2), 115-125