Διαδικτυακές έρευνες και κουίζ

Η ηλεκτρονική ή διαδικτυακή έρευνα είναι μία από τις πιο δημοφιλείς πηγές συλλογής δεδομένων, όπου ένα σύνολο ερωτήσεων αποστέλλεται σε ένα στοχευμένο δείγμα και τα μέλη του δείγματος αυτού μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις διαδικτυακά. Οι ερωτηθέντες λαμβάνουν διαδικτυακές έρευνες μέσω διάφορων μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενσωματωμένες σε δικτυακό τόπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ. Τα διαδικτυακά κουίζ χρησιμοποιούνται από σχολεία και καθηγητές προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και ανατροφοδότηση σχετικά με τα μαθήματα και τα διάφορα θέματα και να ελέγξουν αν το περιεχόμενο έχει γίνει κατανοητό.

Μια αποτελεσματική έρευνα ή κουίζ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια προσεκτικά επιμελημένη ισορροπία ερωτήσεων ανοικτού και κλειστού τύπου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ερωτήσεων που επαρκούν για τους διαφορετικούς σκοπούς των διαδικτυακών ερευνών. Οι ερωτήσεις που προστίθενται σε μια διαδικτυακή έρευνα θα πρέπει να συμβάλλουν στην απόκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών από το επιλεγμένο δείγμα. Ορισμένες από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ερωτήσεις έρευνας είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι διχοτομικές ερωτήσεις, οι ερωτήσεις πίνακα και οι ερωτήσεις κλίμακας Likert.

Βήματα για να δημιουργήσετε μια διαδικτυακή έρευνα ή ένα κουίζ:
 • 1. Αποφασίστε τους ερευνητικούς σας στόχους.
 • 2. Δημιουργήστε έναν κατάλογο ερωτήσεων.
 • 3. Προσκαλέστε τους συμμετέχοντες.
 • 4. Συγκεντρώστε τις απαντήσεις σας.
 • 5. Αναλύστε τα αποτελέσματα.
 • 6. Γράψτε μια έκθεση.
 • Πριν δημιουργήσετε μια διαδικτυακή έρευνα ή ένα κουίζ, θα πρέπει να προσδιορίσετε:
  • Τον σκοπό σας.
  • Πού θα βρείτε τους ερωτηθέντες.
  • Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε.
  • Πώς θα συλλέξετε τα δεδομένα και τυχόν περιορισμούς στη συλλογή πληροφοριών.
  • Ποιος θα αναλύσει τα δεδομένα.
 • Αφού περιγράψετε αυτά τα βασικά στοιχεία, θα πρέπει να εξετάσετε τα εξής:
  • Κρατήστε τις έρευνές σας όσο το δυνατόν πιο σύντομες.
  • Παρέχετε στον συμμετέχοντα εκ των προτέρων μια εκτίμηση του χρόνου ολοκλήρωσης, καθώς και κάτι που να δείχνει την πρόοδό του.
  • Συμπεριλάβετε ένα μείγμα από ερωτήσεις ανοικτού τύπου - στις οποίες οι χρήστες συμπληρώνουν την απάντηση - και ερωτήσεις κλειστού τύπου.
  • Ρωτήστε εάν οι ερωτώμενοι είναι πρόθυμοι να απαντήσουν σε πιο εμπεριστατωμένες ερωτήσεις σε επαναληπτική έρευνα ή συνέντευξη.
Δημιουργήστε τις ερωτήσεις σας αφού έχετε καθορίσει το λογισμικό και τον σκοπό. Ίσως θελήσετε να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με:
 • 1. Εάν οι χρήστες μπορούν να βρουν τις πληροφορίες που αναζητούν.
 • 2. Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες από τον ιστότοπό σας.
 • 3. Τι εμπειρίες είχαν οι χρήστες με τον ιστότοπό σας ή με παρόμοιους ιστότοπους.
 • 4. Τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους χρήστες σχετικά με τον ιστότοπό σας.
 • 5. Τι προβληματίζει ή ενοχλεί τους χρήστες σχετικά με τον ιστότοπό σας.
 • 6. Εάν οι χρήστες θα συνιστούσαν τον ιστότοπό σας σε άλλους.
 • 7. Εάν οι χρήστες έχουν ιδέες ή προτάσεις προς βελτίωση. Για μαθητές με αναπηρίες ρίξτε μια ματιά στα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας. Για βασικές αρχές προσβασιμότητας και περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Βασικές Οδηγίες Προσβασιμότητας.