Verkkokyselyt ja tietovisat

Verkkokysely on yksi suosituimmista tiedonkeruutavoista, jossa joukko kysymyksiä lähetetään kohdeotokselle ja tämän otoksen jäsenet voivat vastata kysymyksiin verkossa. Vastaajat voivat päästä verkkokyselyyn eri kautta, kuten sähköpostista, verkkosivuston kautta, tai sosiaalisen median välityksellä. Koulut ja opettajat käyttävät verkkovisoja saadakseen tietoa ja palautetta eri aiheista ja osa-alueista sekä tarkistaakseen, onko sisältö ymmärretty.

Hyvin tehdyn kyselyn tai tietovisan tulisi sisältää huolellisesti mietitty tasapaino avoimien ja suljettujen kysymysten välillä. On olemassa erilaisia kysymystyyppejä, jotka voivat sopia verkkokyselyjen eri tarkoituksiin. Verkkokyselyyn lisättyjen kysymysten olisi oltava tehokkaita tarvittavien tietojen saamiseksi valitusta otoksesta. Laajasti käytettyjä kysymyksiä ovat monivalintakysymykset, kaksijakoiset kysymykset, matriisikysymykset ja Likert-asteikon kysymykset.

Verkkokyselyn tai tietovisan luominen:
 • 1. Päätä tutkimustavoitteistasi.
 • 2. Luo kysymykset.
 • 3. Kutsu osallistujat.
 • 4. Kerää vastaukset.
 • 5. Analysoi tulokset.
 • 6. Kirjoita raportti.
 • Ennen kuin luot verkkokyselyn tai tietovisan, sinun tulee varmistua:
  • Tarkoituksestasi.
  • Miten tavoitat vastaajia.
  • Ohjelmisto/palvelu, jota käytät.
  • Miten keräät tiedot ja mahdolliset tiedonkeruun rajoitukset.
  • Kuka analysoi tiedot.
 • Kun olet hahmotellut nämä, sinun on otettava huomioon seuraavat seikat:
  • Pidä kysely mahdollisimman lyhyenä.
  • Anna osallistujalle arvio vastaamisen kestosta etukäteen sekä jotain, joka osoittaa hänen edistymisensä.
  • Sisällytä kyselyyn suljettuja kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä, joissa käyttäjät täydentävät edellistä vastaustaan.
  • Kysy, onko vastaaja halukas vastaamaan syvällisempiin kysymyksiin myöhemmin toisessa kyselyssä tai haastattelussa.
Kun olet määrittänyt ohjelmiston/palvelun ja tarkoituksen, voit syöttää kysymykset kyselyyn. Tietojen keräämisessä voit lisäksi kysyä:
 • 1. Löytävätkö osallistujat kaiken etsimänsä tiedon.
 • 2. Kuinka tyytyväisiä osallistujat ovat kokemukseen.
 • 3. Mitä kokemuksia osallistujille kertyy verrattuna aiempiin vastaaviin kokemuksiin.
 • 4. Mistä osallistujat pitävät ja eivät pidä.
 • 5. Mikä mahdollisesti turhauttaa tai tuottaa ongelmia.
 • 6. Mikäli osallistujat ovat valmiit suosittelemaan tätä muille.
 • 7. Mikäli osallistujilla on ideoita tai parannusehdotuksia. Rajoituksin osallistuvia oppilaita ajatellen on hyvä varmistaa helppokäyttöisyystoiminnot. Saavutettavuuden perusperiaatteet ja lisätietoja saa Yleisohjeita saavutettavuudesta.